สารอาหารสำคัญสำหรับลูกสุนัข

เราเลือกสรรส่วนผสมตามข้อมูลโภชนาการ คุณภาพ และความยั่งยืน ส่วนผสมดังกล่าวช่วยให้ลูกสุนัขได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดี อาหารที่มีโภชนาการครบถ้วนให้สารอาหารหลากหลายชนิดในปริมาณที่แน่นอนตามที่ลูกสุนัขต้องการในการสร้างสุขภาพที่ดี

Brown Labrador Retriever puppy standing indoors next to a stainless steel feeding bowl
Golden Retriever puppy running outdoors in grass

ความต้องการเชิงพัฒนาการของลูกสุนัข

ลูกสุนัขที่กำลังเจริญเติบโตมีความต้องการแตกต่างจากสุนัขโตเต็มวัยอย่างมาก และไม่ใกล้เคียงเลยกับคน อาหารสำหรับลูกสุนัขต้องให้สารอาหารที่จำเป็นในการดูแลร่างกาย และมีส่วนผสมสารอาหารที่เหมาะสมที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาและดูแลให้ลูกสุนัขเติบโตอย่างดี อีกทั้งต้องคำนึงถึงระบบย่อยอาหาร ระบบภูมิคุ้มกัน และการขึ้นของฟันที่ยังไม่พัฒนาเต็มที่ด้วย อาหารในสูตรอาหารเฉพาะที่เหมาะสมช่วยเสริมสร้างการเติบโต รองรับความต้องการพลังงาน และการพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันของลูกสุนัขได้

ความต้องการสำคัญในอาหารสำหรับลูกสุนัข

การให้พลังงานสูงเพื่อช่วยในการเติบโต

ขนาดพอดีเหมาะกับปากและฟันของลูกแมว

เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับระบบภูมิคุ้มกันที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่

ช่วยพัฒนาระบบประสาท โครงสร้างกระดูก และเซลล์

ย่อยง่าย

คาร์โบไฮเดรต

คำว่า “คาร์โบไฮเดรต” ส่วนใหญ่แล้วหมายถึงน้ำตาล ไฟเบอร์ และแป้ง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างการทำงานของร่างกายในหมาและแมว น้ำตาลและแป้งที่มีอยู่ในสูตรอาหารของโรยัล คานินมีประโยชน์และอยู่ในรูปแบบพลังงานที่ย่อยง่ายเพื่อลูกสุนัขที่กำลังเจริญเติบโต

เส้นใยอาหาร

สารที่คล้ายคาร์โบไฮเดรตอย่างเช่น เพคติน เซลลูโลส และลิกนิน มีเส้นใยอาหารประกอบอยู่ สารเหล่านี้มาจากพืชจำพวกซีเรียล ผักที่เป็นรากไม้ใต้ดิน ผลไม้ และสารที่ทำให้เกิดเจล เส้นใยอาหารในปริมาณจำกัดในอาหารสำหรับลูกสุนัขช่วยไม่ให้ลูกสุนัขเกิดปัญหาในระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสียหรือท้องผูก

ไขมัน

ไขมันในอาหารเป็นแหล่งพลังงานที่เข้มข้นที่สุด และยังให้รสชาติที่อร่อยและเนื้อสัมผัสที่น่ากินในอาหารสำหรับลูกสุนัข พร้อมทั้งให้ไขมันที่เป็นพลังงาน (เรียกกันในชื่อไขมันลิพิด) ให้กรดไขมันที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย ให้ขนสวยเงางามและระบบประสาทที่แข็งแรง

โปรตีน

โปรตีนมีบทบาทสำคัญในพัฒนาการของลูกแมวที่มีสุขภาพดีโดยช่วยสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อ และกระดูก โปรตีนเป็นวัตถุดิบสำคัญมากในห่วงโซ่อาหารของมนุษย์และสัตว์ และควรใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โปรตีนประกอบด้วยกรดอะมิโนเรียงตัวต่อกันเป็นสายหลายร้อยหรือหลายพันสาย

กรดอะมิโน 20 ชนิดในโปรตีนแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ กรดอะมิโนจำเป็น และกรดอะมิโนไม่จำเป็น ร่างกายของลูกแมวไม่สามารถสร้างกรดอะมิโนจำเป็นในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการด้านพัฒนาการและความแข็งแรง จึงต้องมีกรดอะมิโนประเภทนี้ในอาหาร กรดอะมิโนไม่จำเป็นได้จากการกินกรดอะมิโนจำเป็นจำนวนมากในอาหาร แต่ก็ยังคงสำคัญต่อสุขภาพที่ดีและควรมีอยู่ในอาหารที่มีสมดุลทางโภชนาการ

แร่ธาตุ

แร่ธาตุที่ร่างกายต้องการเพื่อพัฒนาการที่ดีมี 2 ชนิด ได้แก่ แร่ธาตุหลัก เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม มีส่วนช่วยในการทำงานสำคัญในร่างกายของลูกสุนัข เช่น การเจริญเติบโตของกระดูกที่แข็งแรง การส่งสัญญาณประสาท และการเปลี่ยนแปลงพลังงานในกล้ามเนื้อ แร่ธาตุรอง เช่น เหล็ก ทองแดง และแมงกานีส และอื่นๆ ช่วยให้มีผิวหนัง กระดูก เลือด และขนมีสุขภาพดี

วิตามิน

วิตามินเป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและการดำรงอยู่ของชีวิต อันได้แก่

  • การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและระบบประสาทรับรู้
  • การทำงานของเซลล์และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
  • การลดกระบวนการอักเสบ
  • การเผาผลาญไขมัน
  • การแข็งตัวของเลือด
    การทำงานของสมองและตับ

วิตามินแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดละลายได้ในน้ำ และชนิดละลายได้ในไขมัน ลูกสุนัขไม่สามารถเก็บสะสมวิตามินที่ละลายได้ในน้ำ อย่างเช่น วิตามิน B โดยเฉพาะจำพวกไทอะมีน และไรโบฟลาวิน ไว้ในร่างกาย ดังนั้น วิตามินในกลุ่มนี้จึงต้องมีอยู่ในสารอาหารที่บริโภคในชีวิตประจำวัน

Black Labrador Retriever puppy lying down outdoors next to a white bowl

น้ำ

โดยส่วนใหญ่แล้ว ปริมาณน้ำที่สัตว์เลี้ยงต้องการได้มาจากการดื่มน้ำ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด อาหารก็มีส่วนให้สัตว์เลี้ยงได้รับน้ำตามที่ต้องการด้วย โดยมาจากปริมาณน้ำที่มีอยู่ในอาหารและมาจากสารอาหารที่ดูดซึมน้ำเข้าไป ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกสุนัขกินไขมันเข้าไปหนึ่งกรัม จะกลายเป็นน้ำในตัวน้อยกว่าหนึ่งกรัมเล็กน้อย

การให้อาหารที่มีสมดุลโภชนาการเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

อาหารที่คุณให้ในช่วงวัยลูกสุนัขจะมีผลต่อสุขภาพและนิสัยการกินของลูกสุนัขไปตลอดชีวิต การดูแลให้อาหารในสูตรที่เหมาะสมในช่วงวัยนี้สำคัญมาก ดังนั้น อาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสมตามความต้องการเฉพาะของขนาดและสายพันธุ์จึงมีบทบาทสำคัญ หากต้องการคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกอาหารที่เหมาะสมให้กับสัตว์เลี้ยงของคุณ ให้สอบถามสัตวแพทย์ของคุณหรือค้นหาสัตวแพทย์

ค้นหาสัตวแพทย์
Two puppies sitting outdoors eating from a feeding bowl

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับลูกสุนัข

อาหารสำหรับลูกสุนัขของโรยัล คานิน ช่วยให้ลูกสุนัขเจริญเติบโตโดยให้สารอาหารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับลูกสุนัขในช่วงปีแรกของชีวิต

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้อาหาร

อาหารสำหรับลูกสุนัขในช่วงวัยนี้จะมีผลลต่อสุขภาพและนิสัยการกินตลอดช่วงชีวิตของลูกสุนัข การดูแลให้ลูกสุนัขได้รับอาหารที่เหมาะสมกับวัยเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นสูตรอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสมตามขนาดและสายพันธุ์ของลูกสุนัขแต่ละตัวจึงมีบทบาทสำคัญมาก

การให้อาหารลูกสุนัข
Black Labrador Retriever puppy eating from a red bowl