การฉีดวัคซีนในลูกสุนัข: ไวรัสพาราอินฟลูเอนซาในสุนัข

20/9/2561
พาราอินฟลูเอนซาในสุนัขเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคหวัดในสุนัข ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายมาก และมักแพร่กระจายในสภาวะที่สุนัขหลายๆ ตัวอยู่ใกล้ชิดกัน
Young dog sitting on an examination table in a vets office.

ไวรัสพาราอินฟลูเอนซาในสุนัขคืออะไร

พาราอินฟลูเอนซาในสุนัขเป็นไวรัสที่ทำให้เป็นโรคในระบบทางเดินหายใจ และเป็นหนึ่งในไวรัสมากมายหลายชนิดที่ทำให้เกิดโรคหวัดในสุนัข ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายมาก และมักแพร่กระจายในสภาวะที่สุนัขหลายๆ ตัวอยู่ใกล้ชิดกัน

อาการของพาราอินฟลูเอนซาในสุนัขมีอะไรบ้าง

ลูกสุนัขที่ติดเชื้อไวรัสพาราอินฟลูเอนซาในสุนัขมักจะมีอาการต่อไปนี้

  • ไอแค็กๆ แห้งๆ
  • มีไข้และอุณหภูมิในร่างกายสูง
  • น้ำมูกไหล
  • จาม
  • ตาอักเสบ
  • ซึมเศร้า เซื่องซึม และเบื่ออาหาร

พาราอินฟลูเอนซาในสุนัขมีสาเหตุมาจากอะไร

ไวรัสชนิดนี้มักจะแพร่กระจายในสภาวะที่สุนัขอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่และอยู่ใกล้ชิดกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจรวมถึงฟาร์มเพาะพันธุ์สุนัข สถานรับฝาก สถานพักพิง ร้านสัตว์เลี้ยง สถานที่รับเลี้ยง และงานแสดงสุนัข

เชื้อไวรัสชนิดนี้จะแพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับสุนัขที่ติดเชื้อ ชามอาหารและที่นอนของสุนัขที่ติดเชื้อ รวมทั้งการไอหรือจาม

ลูกสุนัขสามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกันพาราอินฟลูเอนซาได้หรือไม่

การฉีดวัคซีนช่วยป้องกันโรคติดต่อและโรคที่อันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำลูกสุนัขของคุณไปรับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นตามความเหมาะสมของวัย

วัคซีนบางชนิดเป็นวัคซีนบังคับ ขณะที่วัคซีนอื่นๆ เป็นวัคซีนแนะนำซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่ลูกสุนัขของคุณจะติดเชื้อไวรัส วัคซีนสำหรับพาราอินฟลูเอนซาเป็นวัคซีนที่ไม่บังคับ

จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกสุนัขจำเป็นต้องฉีดวัคซีน

สัตวแพทย์จะช่วยคุณเลือกโปรแกรมการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกสุนัขคุณมากที่สุด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่ลูกสุนัขต้องเผชิญจากรูปแบบการใช้ชีวิตและสภาพแวดล้อม

พูดคุยกับสัตวแพทย์และบอกสัตวแพทย์ว่าลูกสุนัขของคุณจะไปอยู่ในสถานที่แบบไหน ตัวอย่างเช่น ถ้าลูกสนุัขต้องไปอยู่ที่สถานรับเลี้ยงหรือรับฝากเป็นประจำ สัตวแพทย์จะแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสพาราอินฟลูเอนซาในสุนัข

การฉีดวัคซีนจะปกป้องลูกสุนัขจากพาราอินฟลูเอนซาในสุนัขได้ตลอดไปหรือไม่

ไวรัสต่างๆ กลายพันธุ์ได้ ไวรัสบางตัวเปลี่ยนแปลงได้มาก บางตัวปานกลาง บางตัวแทบจะไม่เปลี่ยนเลย

พาราอินฟลูเอนซาในสุนัขเป็นไวรัสที่กลายพันธุ์ได้ เพราะฉะนั้นควรมีการฉีดวัคซีนซ้ำเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าสุนัขของคุณจะได้รับการปกป้องจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆ ไปตลอดชีวิต

โปรดปรึกษาสัตวแพทย์ของคุณ เพราะสัตวแพทย์สามารถช่วยคุณเลือกโปรแกรมการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของลูกสุนัขของคุณซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่อยู่อาศัยและกิจกรรมของสุนัข

มีวิธีอื่นอีกไหมที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ลูกสุนัขติดเชื้อพาราอินฟลูเอนซาในสุนัขได้

เมื่อต้องใช้บริการสถานรับฝากสุนัข สิ่งแรกที่คุณจะต้องพิจารณาก็คือ ทางสถานรับฝากกำหนดให้สุนัขที่จะเข้าใช้บริการผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันพาราอินฟลูเอนซาในสุนัขหรือโรคหวัดในสุนัขหรือไม่ คุณจะทราบได้ผ่านรายละเอียดที่ต้องเตรียมเมื่อสมัครใช้บริการให้กับลูกสุนัขของคุณ

ถ้าคุณพาลูกสุนัขของคุณไปใช้บริการสถานรับเลี้ยงหรือรับฝากสุนัข ทางสถานรับเลี้ยงหรือรับฝากควรตรวจสอบข้อมูลสำคัญต่างๆ รวมทั้งประวัติการฉีดวัคซีนด้วย ทางสถานรับเลี้ยงหรือรับฝากอาจยืนกรานว่าลูกสุนัขต้องได้รับการฉีดวัคซีนก่อน จึงจะอนุญาตให้เข้าใช้บริการได้

ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าไวรัสชนิดนี้จะไม่แพร่กระจายเข้าสู่สถานรับเลี้ยงหรือบริเวณใกล้เคียง

คำถามอื่นๆ ที่ควรสอบถามกับทางสถานรับเลี้ยงหรือรับฝากก็คือ ทางสถานรับเลี้ยงหรือรับฝากใช้มาตรการอะไรบ้างเพื่อป้องกันสุนัขป่วย เช่น มีการแยกสุนัขที่ป่วยและมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเป็นประจำ การตรวจสอบข้อมูลและมาตรการต่างๆ ในสถานรับเลี้ยงหรือรับฝากจะช่วยป้องกันไม่ให้ลูกสุนัขของคุณติดเชื้อพาราอินฟลูเอนซาในสุนัขได้

จะทำอย่างไรถ้าสงสัยว่าสุนัขติดเชื้อ

หากสงสัยว่าลูกสุนัขของคุณติดเชื้อพาราอินฟลูเอนซาในสุนัข คุณควรพาลูกสุนัขไปพบสัตวแพทย์ในทันที สัตวแพทย์จะทำการทดสอบทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัยว่าลูกสุนัขของคุณติดเชื้อหรือไม่ และจะแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดให้

เวลาที่สุนัขของคุณอยู่ใกล้ชิดกับสุนัขตัวอื่น โอกาสที่จะติดไวรัสก็เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นคุณจึงควรปรึกษากับสัตวแพทย์เกี่ยวกับสถานที่ที่ลูกสุนัขจะเข้าไปอยู่ สัตวแพทย์จะได้แนะนำตารางการฉีดวัคซีนที่ถูกต้องให้

Back to Top

โภชนาการตามความต้องการเฉพาะที่เหมาะสำหรับลูกสุนัขของคุณ

สูตรอาหารที่หลากหลายที่ช่วยสร้างเกราะป้องกันตามธรรมชาติให้กับลูกสุนัข การเจริญเติบโตที่แข็งแรง และพัฒนาระบบทางเดินอาหาร

ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกสุนัข
Content Block With Text And Image 1