Hygen Hound adult black and white

ไฮเกน ฮาวนด์

ชาวนอร์เวย์พยายามอย่างสุดความสามารถในการปกป้องสายพันธุ์แท้เอาไว้ และเงื่อนไขในการผสมพันธุ์ก็เข้มงวดมาก เพื่อรักษาคุณสมบัติต่างๆ ของไฮเกน ฮาวนด์ที่นักล่าสัตว์ในประเทศต่างต้องการ

เกี่ยวกับสายพันธุ์ไฮเกน ฮาวนด์

ไฮเกน ฮาวนด์เป็นสายพันธุ์ที่พบได้ไม่บ่อย โดยเฉพาะนอกประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของไฮเกน ฮาวนด์โดยเฉพาะ

ไฮเกน ฮาวนด์เป็นสุนัขล่าสัตว์ด้วยการดมกลิ่นพันธุ์ขนาดกลาง มีโครงสร้างร่างกายที่แข็งแกร่ง กะทัดรัด และมีหลังที่แข็งแรง สายพันธุ์นี้คล้ายนอร์วีเจียนมาก เพาะพันธุ์ครั้งแรกในศตวรรษที่ 19 จากสุนัขล่าสัตว์หลายๆ ชนิด รวมไปถึงสายพันธุ์จากเยอรมัน

ที่มา: ข้อเท็จจริงและลักษณะสำคัญจาก Fédération Cynologique Internationale (FCI)

ข้อมูลจำเพาะสายพันธุ์

ประเทศ
นอร์เวย์
กลุ่ม
FCI กลุ่มที่ 6
หมวดหมู่ขนาด
พันธุ์กลาง
อายุขัยเฉลี่ย
10–12 ปี

เป็นที่รัก / เชื่อฟัง / ซื่อสัตย์

ข้อเท็จจริง

  • ต้องการการแปรงขนน้อยที่สุด
  • การฝึกควรเริ่มแต่เนิ่น ๆ
  • ต้องการพื้นที่นอกบ้าน

Other breeds that might interest you.