Kromfohrländer adult black and white

ครอมฟอร์เลนเดอร์

มีการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขเทอร์เรียอังกฤษและสุนัขล่าของฝรั่งเศส ซึ่งยังคงเป็นสายพันธุ์หายากนอกประเทศเยอรมนีซึ่งมีลูกสุนัขพันธุ์นี้ 200-250 ตัวเกิดในทุกๆ ปี

เกี่ยวกับสายพันธุ์ครอมฟอร์เลนเดอร์

ครอมฟอร์เลนเดอร์เป็นสุนัขสำหรับครอบครัวและเพื่อนซี้ที่ฝึกง่าย สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังระวังตัวกับคนแปลกหน้า

สุนัขสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดตามลักษณะเส้นขนที่ต่างกัน: ขนหยาบหรือขนเรียบ

ที่มา: ข้อเท็จจริงและลักษณะสำคัญจาก Fédération Cynologique Internationale (FCI)

ข้อมูลจำเพาะสายพันธุ์

ประเทศ
เยอรมนี
กลุ่ม
กลุ่ม FCI 9, บริการของ AKC Foundation Stock Service
หมวดหมู่ขนาด
พันธุ์กลาง
อายุขัยเฉลี่ย
10–15 ปี

ตื่นตัว / ฉลาด / ใจเย็น / ปรับตัวเก่ง / นิ่ง

ข้อเท็จจริง

  • เป็นสุนัขสำหรับครอบครัวที่ยอดเยี่ยม
  • ต้องการการแปรงขนปานกลาง
  • ต้องการออกกำลังกายระดับปานกลาง

Other breeds that might interest you.