Maltese adult standing in black and white

מלטזי

נמרצים, מעניקי אהבה ונבונים מאוד, כלבים מלטזים מהווים כלבי לוויה מעולים.

אודות מלטזי

כלבים מלטזים הם עדינים וידידותיים, ויקבלו את פניהם של אנשים חדשים בביטחון. במשך מאות שנים הם גודלו כבני לוויה ומעולם לא היו מאושרים יותר מאשר כשהם ישבו על ברכיו של בעליהם.

למרות שמם, כלבים מלטזים אינם ממלטה. המילה נגזרת ממילה באחת השפות המזרח תיכוניות שמשמעותה עיר מקלט או נמל, אשר במקרה זהו גם שורש שמה של מלטה.

מקור: העובדות והתכונות המרכזיות נלקחו מהפדרציה הבינלאומית לכלבנות (FCI)

פרטים ספציפיים על הגזע

מדינה
איטליה
קבוצה
קבוצה 9 של הפדרציה הבינלאומית לכלבנות, קבוצת כלבי הטוי של AKC
קטגוריית גודל
קטנים מאוד
תוחלת חיים ממוצעת
12–15 שנים

נמרץ / אוהב / רגוע / נבון

עובדות חשובות

  • גן לא חיוני
  • דורשים טיפוח רב
  • זקוק למעט פעילות גופנית

Other breeds that might interest you.